EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

TÁRSADALOMKUTATÁSOK MÓDSZERTANA TANSZÉK

Humánökológia szakirány

 

                                                                                  

 

Oktató neve: Fleischer Tamás
A tantárgy címe: Város, közlekedés, társadalom (HUM12-1)

 

 

A 2014. tavaszi félév (2013/14 tanév második félév)

 

Tervezett előadások (hétfőn 16:00 - 17:30 között,  Lágymányos, Északi épület 6,86

     VIZSGA:         2014 május 12/26  16:00 - 17:30 - északi épület 6.86

                              2014 június 9         16:00 - 17:30 - északi épület 6.86

2014 február 10             (1) A városi köztérről, a városi közlekedésről  Print

2014 február 17             (2) A közúthálózatról és az autópályákról  Print

2014 február 24             (3) A fenntarthatóság térbeli dimenziója + kiegészítés a hálózatokról   Print

2014 március 12 !!         (4) Az Andrássy út és a reprezentatív sugárutak  Print

2014 március 10            (5) Újbuda kialakulása, jellegzetességei  Print

2014 március 17            (6) A belvízi hajózásról és a Duna Stratégiáról  Print    

2014 március 24            (7) A vasútról és a pályaudvarok szerepéről   Print (6 és 7)

2013 március 31            (8) Az áruszállításról és a logisztikáról: trendek és mítoszok + citylogisztika    Print

2014 április 7                 (9)  A budapesti közforgalmú közlekedésről, csomópontokról

2014 április 14              (10) Erzsébetváros és a Madách-sétány

2014 április 21              (--)  [Húsvét]

2014 április 28              (11) A Dunáról és a rakpartról

2014 május 5                 (12) Fenntarthatóság, kockázat, komplexitás; posztmodern város + összefoglaló           

2014 május 12              (13) Vizsga !!!

                          

Vizsgakövetelmény:  Írásbeli válaszok kérdésekre a leadott anyag alapján.

VIZSGA:      2013 május 12/26  16:00 - 17:30 - északi épület 6.86

                      2013 június 9         16:00 - 17:30 - északi épület 6.86

Az órával kapcsolatos tartalmi kérdések elküldhetők a tfleischer@vki.hu címre, vagy
Fleischer Tamás MTA KRTK VKI Budapest 1112 Budaörsi út 45. 1021-es szoba címre.
Aki a normál folyamatból kiesik, annak ugyanitt lehet majd beíratni a jegyet. Telefon: 06 30 848 7070
(Aki csak aláírást akar, annak is ugyanezt kell teljesítenie.)

Nem vizsgázhat olyan hallgató, aki év közben nem jelent meg az órákon.

 

INTERNETEN ELÉRHETŐ
SZAKIRODALOM ELSŐSORBAN AZ ELŐADÓTÓL


Fleischer T (1996) A városi közlekedési kérdések egy környezetbarát magyar közlekedéspolitikában.
Kézirat, konferencia előadás. 14 p. (az első órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf96/GYONGY960627.pdf

Fleischer T (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről.
Közlekedéstudományi Szemle XLIV. évf. 1.szám pp.7-24.(a második órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf94/fleischer_gyorsforgalmi_kotszle94-1.pdf

Fleischer T (2003) A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái, különös tekintettel a közúthálózatokra. Falu Város Régió 10. évf. 3.  pp.16-25. (a harmadik órához)
..\PDF\pdf03\fleischer_ff-gyforg_fvr03-3.pdf

Fleischer T (2001) Régiók, határok és hálózatok. Tér és Társadalom 15. évf. 3-4. pp.55-67. (a harmadik órához) http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf01/fleischer_regiok-hatarok-halozatok_tet01-3-4.pdf

Fleischer T (2002) Az Andrássy út - a közlekedés útban van? Konferencia előadás (a negyedik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf02/ANDRASSY-UTBAN-VAN_020411.pdf

Fleischer T (1998) Gondolatok "Budapest nyugati kapuja" tervezése kapcsán.
Falu Város Régió
V.évf. 10.szám pp.11-20 (az ötödik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf98/KELENF_980930.pdf

Fleischer T (2011) A folyami szállítás perspektívái Európa közepén. pp.291-305. In: Egri-Földesi-Szegedi (szerk.) Logisztikai Antológia 2010. Universitas-Győr Budapest-Győr (a hatodik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf11/log-almanach_BELVIZI-KOZLEKEDES-kezirat_110206.pdf

Fleischer T (1999) A belvízi áruszállítás bizonytalan trendjei.
Közlekedéstudományi Szemle, XLIX. évf. 8.szám  pp.286-291 (a hatodik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf98/BEVIZISZ_980421.pdf

Fleischer T (2011) Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája. Vitaindító kézirat.
íBeszélgetések az uniós magyar elnökség fontos témáiról, MTA VKI 2011. február 3. (a hatodik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf11/vki-EUDUNAREGIOSTR_110207.pdf

Fleischer T (2006) A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővített Európai Unióban.
Európai Tükör 11 évf. 5.szám pp.53-63 (a hetedik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf06/fleischer_vasutallomas_eutukor06-5.pdf

Fleischer T (2007) Logisztika: trendek és mítoszok.
Közlekedéstudományi Szemle, LVII. évf. 2.szám pp.51-57. (a nyolcadik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf06/LOGREEN-cikk-060827.pdf vagy http://real.mtak.hu/3962/1/fleischer_logisztika-trendek-mitoszok_kotszle07-2.pdf

Fleischer T (2010) A közlekedést befolyásoló társadalom, gazdaság, környezet. (8.-11. oldal)
Közlekedéstudományi Szemle, LX. évf. 6.szám pp.4-12. (a kilencedik órához)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf10/fleischer_kozlekedesfejlesztest-befolyasolo-tarsadalom-gazdasag-kornyezet_kotszle10-6.pdf

Ekler Dezső (1994) Madách út vagy szerves városfejlődés: A Belső-Erzsébetváros történetéről.
Országépítő 1994 2. szám (a tizedik órához)
http://www.ekler-architect.hu/hu/cikk/11/1 és ott => Magyar => Írások => Város fejlődés => Madách út...

Fleischer T (2004) Budai rakpart - nagyívű irányváltás. Budapest folyóirat 1 (új) folyam 4. szám. (a tizenegyedik órához)
http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2004/2/110-budai-rakpart-nagyivu-iranyvaltas  továbbá egy másik:  Budapesti Nap cikk 2003

Fleischer T (2012) Városi tevékenységi terek és áramlási terek harmonikus együttélése. pp.44-48. In: Tóth János (szerk) X. Európai Közlekedési Kongresszus: A városi és városközi közlekedés új útjain. Konferenciakötet. A 2012.11.08-09-én tartott nemzetközi konferencia előadásainak az összefoglalói. 175 p. Budapest, Közlekedéstudományi Egyesület - European Platform of Transport Sciences (EPTS) (a tizenkettedik órához) 
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf12/kte-epts_PLACE-FLOW-121108.pdf

Fleischer T (2000) A közlekedést leginkább a forgalom akadályozza. pp.145-172 In: A természet romlása, a romlás természete. Magyarország. Szerk. Gadó György Pál. Föld Napja Alapítvány, Budapest (átfogó összefoglaló 2000-ből)
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf00/FORGAKA_2000.pdf

Fleischer T (1995) A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai. (Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben. II. rész). Közlekedéstudományi Szemle, XLV. 11. szám, pp.385-392
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf95/MITO95.pdf

Kimaradtak a félév anyagából

 

További cikkek is felkereshetők a honlapomon:
http://www.vki.hu/~tfleisch/

 

    A .pdf (Adobe Acrobat) formátumú
    fájlok elolvasásához itt tölthető le az
    Adobe Acrobat Reader: