SELECT id FROM files_files WHERE q_url='somai.miklos' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Somai Miklós

Somai Miklós

Személyes adatok

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Születési hely: Budapest
E-mail:

Kutatási terület

Brexit

COVID-19

EU közös költségvetés

Francia gazdaság

EU közös agrárpolitika

Szlovén gazdaság

Autóipar

Tanulmányok

2000 – 2003 Szent István Egyetem, Gödöllő, Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (PhD)

1982 – 1987 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági Szak (MA)

Munkatapasztalat

1989 – MTA Világgazdasági Kutatóintézet – tudományos munkatárs, majd főmunkatárs

1988– 1989 Comporgan – szerkesztő 

1987 – 1988 MTA Világgazdasági Kutatóintézet – tudományos segédmunkatárs 

1987 – 1987 MAHART, Duna Bizottság – nemzetközi előadó 

Kutatási program vezetése:

Az „Ipar átvilágítása” című Ipari és kereskedelmi Minisztérium (IKIM)-KOPINT DATORG közös projekt során a hazai járműgyártást vizsgáló kutatócsoportot koordinálása.

Banki megrendelésre: hitel- és adósnyilvántartás az Európai Unió egyes országaiban.

1996 és 1998 között a VKI-n belüli ún. „ISM-bokrok” közül az „agrárbokor” felelőse.

1996-ban, a PHARE-ACE program keretében, nemzetközi agrárkonferencia szervezése Szirákon.

2013-ban nemzetközi workshop szervezése az intézetben az EU Többéves Pénzügyi Keretének 2014-2020 vonatkozó megállapodásáról. Az eseményre Brüsszelből keynote speakert delegálnak, Johan UREEL személyében (Head of Unit of the department responsible for the follow-up of the MFF within DG BUDG)

Részvétel egyéb nemzetközi kutatási programokban:

Világbanki projekt keretében empirikus kutatás a rendszerváltó magyar gazdaság néhány nehéz helyzetű középvállalatánál (pl. Salgglas, Bakony Művek).

A Copenhagen Business School megbízásából, a vertikális restrikció jelenségének felmérése a magyarországi autó- és autóalkatrész-gyártás vállalkozásainál.

Külföldi tanulmányutak:

1991-ben és 1993-ban az EHESS ösztöndíjasa Párizsban.

1993-ban 6 hétig Rómában tanul, MTA-CNR ösztöndíjasként.

1995-ben PHARE-ACE fellowship keretében 3 hónapot tölt a montpellier-i INRA agrárkutató intézetben, Pouliquen professzor irányítása alatt. 1999-ben újabb két hétig az INRA vendége.

Díjak:

Akadémiai Ifjúsági Díj, 1992

Bolyai Ösztöndíj 2004-2006

Nyelvismeret

Francia

Angol

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Somai Miklós: Deep causes behind Brexit. ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS 21 : 1 pp. 25-38. , 14 p. (2021)

Somai Miklós: The Changing Role of the State in Slovenia: Privatizations and Banks' consolidations. In: Szanyi, M (szerk.) Seeking the Best Master : State Ownership in the Varieties of Capitalism, Budapest, Magyarország, New York (NY), Amerikai Egyesült Államok : Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Central European University Press (2019) 380 p. pp. 189-211, 25 p.

Somai Miklós: The Changing Role of the State in France: from Crisis to Crisis. In: Szanyi, M (szerk.) Seeking the Best Master : State Ownership in the Varieties of Capitalism, Budapest, Magyarország, New York (NY), Amerikai Egyesült Államok : Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Central European University Press (2019) 380 p. pp. 53-77, 25 p.

Somai Miklós: More Integration, Disintegration or Something in Between: Lessons from Brexit and Some Other Issues. GLOBAL ECONOMIC OBSERVER 7 : 2 pp. 36-43. , 8 p. (2019)

Ecological Footprint Tax for the Development of Local Agribusiness. JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING 15 : 10 pp. 487-493. , 7 p. (2019)

Jámbor, A ; Somai, M ; Kovács, S: 10 Years of EU Membership: Diverging Performances in New Member States Agriculture. EKONOMICKY CASOPIS 64 : 5 pp. 458-476. , 19 p. (2016)

Somai, Miklós ; Biedermann, Zsuzsánna: Brexit: Reasons and Challenges. ACTA OECONOMICA 66 : S1 pp. 137-156. , 20 p. (2016)

Somai Miklóa: A britek és az EU közös költségvetése – különös tekintettel a rebate-re. KÜLÜGYI SZEMLE 13 : 2 pp. 77-102. , 26 p. (2014)

Somai Miklós: Is France's economy a real danger for the European integration? UNIA EUROPEJSKA.PL -:(3) pp. 7-16, 2013

Somai Miklós: Hogyan szolgálja az új Közös Agrárpolitika a világ élelmezését? In: Kiss J (szerk.) Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói (ISBN:978-963-301-595-7) Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, pp. 27-56, 2013

Somai Miklós: EU-budget: Less money, less Europe? The new MFF seen from the new member states perspective, UNIA EUROPEJSKA.PL -:(1 (218)) pp. 13-21, 2013

Somai Miklós: Slovenia, In: Vida K (ed.) Strategic issues for the EU10 countries: main positions and implications for EU policy-making (ISBN:978-963-301-585-8) Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2012. pp. 251-278, 2012

Somai Miklós – Vida Krisztina: A view from Hungary: Hungary and the EU's multiannual financial framework for 2014-2020, In: Marinov K (ed.) Multiannual financial framework 2014-2020: review of the new member states' positions : the case of Bulgaria, (ISBN:978-954-9359-10) Sofia: Economic Policy Institute; Hanns Seidel Foundation, pp. 37-51, 2012

Kőrösi István – Somai Miklós: Németország és Franciaország belső és EU-szintű adósságmenedzselési politikája EURÓPAI TÜKÖR 17:(2) pp. 39-69, 2012

Mészáros Andor - Halász Iván - Somai Miklós: A mai Szlovénia, bevezetés a modern Szlovénia tanulmányozásába, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesülete, Esztergom-Budapest, 2011

Somai Miklós: EU-transfers and the next financial framework, Eastern Journal of European Studies (EJES) Volume 2, Issue 2, December, 2011

Somai Miklós: Autóipar és válság. In: Szalavetz, A (szerk.) A válság hatása néhány kiemelt gazdasági tevékenységre. Budapest, Magyarország : MTA Világgazdasági Kutatóintézet (2009) 86 p. pp. 18-36. , 19 p.

Somai Miklós: Wealth Tax: Pros and Cons. ECONOMIC STUDIES-SOFIA 18 : 1 pp. 5-14. , 10 p. (2009)