MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2017" egyike
(2017 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2018. szeptember 17.

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézet idei teljesítményéről

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetben három kutatócsoportban összesen 26 kutató dolgozik, akad köztük akadémikus, emeritus professzor, akadémiai nagydoktor, de számos fiatal kutató is. 2018-ban munkatársaink közül hárman Bolyai-, ketten 'Bolyai+' ösztöndíjasok.

A kutatók 2018 folyamán tizenegy külföldi és tizenhat hazai folyóratcikket publikáltak, megjelentettek továbbá többek között huszonkét könyvfejezetet, három könyvet, tizenegy műhelytanulmányt. A megjelenés alatt álló folyóiratcikkek és könyvfejezetek száma egyaránt húsz-húsz, az év folyamán várhatóan négy további könyv jelenik meg, ebből kettő neves nemzetközi kiadónál.
Az Intézet kutatói által idén megjelentetett írások listája itt érhető el.

Az idei év folyamán kollégáink megközelítőleg kilencven rendezvényen vettek részt előadóként. E konferenciák, műhelybeszélgetések közel hetven százaléka hazai vagy külföldi szervezésű nemzetközi rendezvény volt. Ez a szám az év végére meghaladja a száztizet is. Az Intézet ezen felül számos saját rendezvényt, köztük hazai műhelybeszélgetéseket és nemzetközi konferenciákat is szervez, melyekről weboldalunkon rendszeresen hírt adunk.

Az év során folyamatban lévő, záruló vagy induló kutatási projektjeink száma tizenkettő, ebből kettő nemzektözi kutatás, kettő összeköltségvetése huszonöt millió forint feletti, hatot az NKFIH támogat. Kutatóink részt vesznek más hazai és külföldi kutatóhelyek kutatási projektjeiben is, ezen kutatások száma tizenegy.

Jelenleg futó jelentősebb kutatásaink:
  • Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatai Kelet-Közép-Európában
  • A fenntarthatósági (zöld) szempontok globális értékláncokba integrálódásának hatása a magyarországi feldolgozóipari cégekre
  • Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása
  • A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig: a fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló repertoárja a formálódó új világrendben
  • A kapitalizmus változatai – a közvetlen állami gazdasági szerepvállalás változatai
Projektjeink teljes listája itt érhető el.