Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
2017. március 31.

Az MTA KRTK munkatársainak szolidaritási nyilatkozata a CEU-val

A március 28-án benyújtott T/14686. számú törvényjavaslat el akarja lehetetleníteni a Közép-európai Egyetem (CEU) további működését Magyarországon. Mi, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) dolgozói tiltakozásunkat fejezzük ki a törvényjavaslat ellen, és szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetem dolgozóival és diákjaival.

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatói közül többen szereztek a CEU-n mester- vagy doktori fokozatot, többek között a közgazdaságtudomány, a szociológia és a történettudomány területén. Több munkatársunk tanított és tanít az egyetemen, részt vesznek a CEU-n koordinált kutatásokban vagy CEU-s kutatókat hívnak meg résztvevőként saját kutatásaikba, tartanak előadásokat, szerveznek közös konferenciákat, és írnak közös publikációkat. Kutatóközpontunk mindhárom intézete (a Közgazdaságtudományi Intézet, a Regionális Kutatások Intézete és a Világgazdasági Intézet) rendszeres munkakapcsolatban áll a CEU különböző intézeteivel, így például a Center for European Neighborhood Studies-zal, a Centre for Policy Studies-zal, a Department of Economics-szal és a Department of Sociology and Social Anthropology-val.

Az MTA KRTK-ban művelt valamennyi társadalom- és gazdaságtudományi szakterület számára hatalmas veszteség volna, ha a CEU-ban dolgozó kollégáinkkal a jövőben nem tervezhetnénk és nem végezhetnénk közös kutatásokat, ha nem segíthetnénk egymást adatbázisok közös összeállításával vagy empirikus vizsgálatok közös megvalósításával; ha le kellene mondanunk arról, hogy közösen szervezzünk konferenciákat, ha könyvtárközi kölcsönzéssel nem férhetnénk hozzá a CEU könyvtárának Magyarországon sok szempontból egyedülálló gyűjteményéhez, ha nem vehetnénk fel új munkatársakat a CEU-n végzett kiváló fiatal kollégák soraiból.

A CEU további működését veszélyeztető törvényjavaslat egyike a tudományos és oktatási rendszerbe való azon beavatkozásoknak, amelyek a következmények alapos mérlegelése nélkül születtek.
Mindebből következően támogatjuk a CEU minden olyan törekvését, amely a fent említett törvényjavaslat visszavonására irányul.
 
Békéscsaba–Budapest–Győr–Kecskemét–Pécs-Székesfehérvár, 2017. március 31.


A nyilatkozat magyar és angol nyelvű verziói pdf-ben, az aláírók neveivel együtt az alábbi ikonokra kattintva érhetőek el.
Csatolt fájlok