SELECT id FROM files_files WHERE q_url='meisel.sandor' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Centre for Economic and Regional Studies
Institute of World Economics
Listed as one of the "Top International Economic Think Tanks"
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Sándor Meisel

Sándor Meisel

Personal details

Position: research fellow
Place of birth: Budapest
Phone: +36 30 848 70 98
E-mail:

Fields of research

International trade policy

WTO

Trade policy of the EU

Economy of the Baltic states

Education and degrees

1988   university doctor, Budapest University of Economics

1983-1984   Université de Nancy, Centre Européen Universitaire, Diplome d’Études Supérieures Européennes

1996-1981   Moscow University of International Relations, Diploma in International Economics

Work experience

2012-   research fellow, Institute of World Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences

1994-2012   research fellow, Institute of World Economics of the Hungarian Acadamy of Sciences

1992-1993   director, Ministry of International Economic Relations

1989-1992   desk officer, Ministry of International Economic Relations

1981-1989    reserch fellow, Institute of the Hungarian Planning Office

Language skills

English, French, Russian

Selected publications

 MTMT link: Link to MTMT website

Meisel S. (2013): A világgazdasági válság és a balti országok kiútkeresése.  In: Ludvig Zs. – Meisel S. (szerk.) Eurázsiai kérdőjelek, Kelet-Európai Tanulmányok, (The world crisis and the policy of the Baltic states. In: Ludvig Zs. – Meisel S. Eurasian Challenges) .Budapest, MTA KRTK, pp. 115-142.

Meisel S. – Vida K. (2012): Összefoglaló. In: Túry G. – Vida K. (szerk.) Monitoring jelentés 2012. Politikai és gazdasági elemzés az EU10 teljesítményéről (Summary. In: Túry G. – Vida K. eds. Monitoring Report 2012, Political and economic analisys on the performance of the EU10). Budapest, MTA KRTK, pp. 105-119.

Meisel S. (2008): Az Európai Unió kereskedelempolitikája: dilemmák és válaszok. ( Trade policy of the EU: dilemmas and reactions). Köz-Gazdaság Tudományos Füzetek, Budapesti Corvinus Egyetem, III. évfolyam, 2. szám, 2008. május, pp.  85-96.

Meisel S. (2007): The experience of EU membership – two years after accession, in: Europe After Historical Enlargement, Institute for European Studies, International University Audentes, Proceedings of the Institute for European Studies, No. 3., Tallinn, 2007, pp.127-151.

Meisel S. (2007): Az európai vállalat (Societas Europaea) kialakulása. (Emerging of the Societas Europaea). Vezetéstudomány, 2007. 10. szám, pp. 24-33. 

Meisel S. (2005): Hungary: Stability of Trade Policy and its Determinants, Chapter 6. in: Drabek, Z. (ed): Can Regional Integration Arrangements Enforce Trade Discipline? The Story of the EU Enlargement, Palgrave-Macmillan, 2005, pp.193-220.