SELECT id FROM files_files WHERE q_url='korosi.istvan' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Kőrösi István

Kőrösi István

Személyes adatok

Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36308487106
E-mail:

Kutatási terület

Az európai gazdasági integráció fejlődése, az Európai Unió a világgazdaságban

Közép-Európa helye és szerepe az Európai Unióban

A szociális piacgazdaság és a jóléti állam összefüggései és különbségei

A humán erőforrás, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a versenyképesség az Európai Unióban

Németország és Ausztria szerepe az Európai Unióban és a világgazdaságban

Tanulmányok

1994   Magyar Tudományos Akadémia, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

1981   Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, posztgraduális diploma, nemzetközi gazdasági szakértő

1979-1980   Budapesz Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézet, szakközgaszdász-képzés

1979   Dr. oec. univ., Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

1977   okleveles közgazda, ugyanott

1973-1977    egyetemi tanulmányok, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, külkereskedelmi szak

Munkatapasztalat

1981-   MTA Világgazdasági Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs

2012-   jogutód: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, tudományos főmunkatárs

1998-   Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Heller F., Közgazdaságtudományi Intézet, egyetemi docens

1997-2000   Szegedi Tudományegyetem, mb. egyetemi docens

1996-1999   Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, mb. oktató

1977-2005   BKE, ill. jogutód: Corvinus Egyetem, Budapest, mb. oktató

Szakmai-tudományos közéletben való részvétel és tagság

Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja

Magyar Közgazdasági Társaság tagja

Nyelvismeret

német - felsőfok, 1977, általános és szakmai

orosz - felsőfok, 1977, általános és szakmai

francia - középfok, 1977, általános és szakmai

angol - középfok, 1984, általános és szakmai

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Growth, Financial Disequlibria, Employment and Competitiveness – Past and Future. (The Lisbon Process – In a Historical Perspective. (Heller Farkas Papers, 2009. No. 1.) Budapest, Tarsoly K., 2009. 111-132. p.

A magyar-német gazdasági kapcsolatok fejlődésének húsz éve (1989-2009) a tíz új EU-tagországgal összehasonlítva. Külügyi Szemle, 2009. No. 3., 3-43. p.

Az állam szerepe a humántőke-potenciál növelésében és a kutatás-fejlesztésben az Európa Unióban. In: Katona Klára (szerk.):  Vállalati versenyképesség és az állam szerepe : Hitek és tévhitek. Bp. : Szent István Társulat, 2011. 97-116. p.

Economic development, financial disequilibria, employment and competitiveness. Kritische Zeiten (Wien, ISSN 2219-3162). 2. Jg. 2011. No. 2-4. p. 13-34.

Austrian-Hungarian Relations since 1989, the Current Situation and Future Perspectives. Foreign Policy Review, Vol. 9. 2012. p. 35-68.

Heterogenitás, regionális fejlődés és integráció – Közép-Európa szerepe az európai gazdasági folyamatokban. Kritische Zeiten ,Wien, 3. Jg. 2012. No. 1-2.  2-27. p.

A magyar-osztrák kapcsolatok fejlődése a rendszerváltás óta, jelenlegi helyzete és kilátásai. Külügyi Szemle, 2012. No. 4. 3-37. p.

Társszerző: Somai Miklós: Németország és Franciaország belső és EU-szintű adósságmenedzselési politikái. Európai Tükör, 2012. No. 2. 39-69. p.

Ausztria Európa-politikája és gazdasági pozíciója az Európai Unióban. Külügyi Szemle, 2013. No. 2. 23-54. p.

Társszerző: Botos Katalin: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Egyetemi tankönyv. Budapest, PPKE, Szent István Társulat, 2013. 256 p.