SELECT id FROM files_files WHERE q_url='fleischer.tamas' and status != 0


KRTK Világgazdasági Intézet
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
A "Top International Economics Think Tanks 2019" egyike
(2019 Global Go To Think Tank Report, University of Pennsylvania)
Fleischer Tamás

Fleischer Tamás

Személyes adatok

Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Születési hely: Budapest
Telefonszám: +36308487070
E-mail:
Saját weboldal: Kattintson ide

Kutatási terület

Az infrastruktúra hálózatok térségi, társadalmi és hálózati összefüggései

A környezetvédelem és a fenntarthatóság elvei és szakpolitikai integrációja

Stratégiai hatásvizsgálatok, fenntarthatósági vizsgálatok, értékelés, indikátorok

A környezetbarát közlekedés kérdésköre, közlekedési paradigma-váltás

Szakmapolitikai megközelítés, szakmapolitika kritikák

Tanulmányok

1966–1971 Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okleveles közlekedésépítő mérnök

1974–1976 Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, okleveles gazdasági mérnök

1984–1985 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakközgazdász szak (abszolutórium)

1995 Közgazdaságtudomány kandidátusa

Munkatapasztalat

1989–         MTA KRTK VKI / MTA VKI tudományos főmunkatársa

1988–1989   Környezetgazdálkodási Intézet (VGI, majd KGI) munkatársa

1978–1987   Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben (VÁTI) regionális tervező 

1979–1982   prestation államközi egyezmény keretében kiküldetésben CADAT Skikda, Algéria regionális és településtervezés

1971–1978   a Közlekedéstudományi Intézet elődjénél, akkori nevén a Közúti Közlekedési Tudományos Kutatóintézetnél (KÖTUKI) tudományos munkatárs

1996           oktatás "Az épített környezet humánökológiája (közlekedés, város, társadalom)" címmel kurzus az ELTE Társadalomtudományi Karán működő "Településtudomány és humánökológia" szakirány keretében

2003–2006   oktatás "Közlekedéspolitika és az uniós csatlakozás" címmel önálló kurzus a Berzsenyi Dániel Főiskola Európai Tanulmányok Egyetemi Szakán, Szombathelyen

2004–2007   oktatás a Szolnoki Főiskola posztgraduális képzésben

2009–2010   oktatás három félévben több kurzus a Szolnoki Főiskola Nemzetközi gazdálkodás szak, Nemzetközi logisztika szakirány és más hallgatók részére

2005–2010   oktatás „Infrastruktúra” tárgy BME (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Terület- és településfejlesztés szakirány)

(+ Esetenként meghívott előadóként kurzuson belül egy-egy óra környezeti vagy közlekedési témában Budapesti Corvinus Egyetem; ELTE Regionális Földrajz; Szent István Egyetem, Gödöllő;Budapesti Gazdasági Főiskola; Budapesti Műszaki Főiskola; Zsigmond Király Főiskola; Harsányi János Főiskola;)

 

Nyelvismeret

magyar (anyanyelv)

angol (középfokú nyelvvizsga)

francia (középfokú nyelvvizsga)

Válogatott publikációk

 MTMT link:   Ugrás az MTMT oldalára

Fleischer Tamás (2011) Közlekedés és fenntarthatóság – különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére. EURÓPAI TÜKÖR 16:(5) pp. 23-38. Független idéző: 2 http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf11/fleischer_kozlekedes-fenntarthatosag-eu-feherkonyv_europai-tukor11-5.pdf
 
Fleischer Tamás (2010) About the Future Perspectives of Inland Waterway Freight in Central Europe. pp. 43-50. In: Gather Matthias, Lüttmerding Attila (szerk.) Future of rail and inland waterway freight in Europe: Proceedings of the 6th SoNorA University Think Tank Conference (České Budějovice). 
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf10/fleischer_perspectives-inland-ww-freight-ce_SoNorA-6-proceedings.pdf
 
Fleischer Tamás (2009) The Missed Connection: Infrastructure Networks and Competitiveness in Eastern Central Europe of the 90’s and 00’s. Saarbrücken: VDM Verlag, 116 p. (ISBN:978-3-639-20695-1)
 
Fleischer Tamás (2009) A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében. TÉR ÉS TÁRSADALOM 23:(1) pp. 19-42. Független idéző: 3 http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf09/fleischer_policentrikus_TeT-2009-1.pdf
 
Futó P, Pálné Kovács I, Fleischer T (2006) Governance in regional and environmental policies in Hungary: challenges of Europeanisation and adaptation. pp. 107-135. In: Paraskevopoulos Ch J, Getimis P, Rees N (szerk.) Adapting to EU Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Cohesion and CEE Countries. Aldershot: Ashgate, (ISBN:978-0-7546-4533-7) Független idéző: 8
 
Fleischer Tamás (2006) Hálózatok, hálózati szintek és a hálózat által kiszolgált szintek. Budapest: MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 22 p. (Műhelytanulmányok; 74.) ISBN:(978) 963 301 489 1 ISSN 1417-2720 Független idéző: 8 http://www.vki.hu/mt/mh-74.pdf
 
Fleischer Tamás (2005) Fenntartható fejlődés – fenntartható közlekedés. KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 55:(12) pp. 2-9. Független idéző: 8 http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf05/fleischer_fe-fejl-fe-kozl_kmszle05-12.pdf
 
Fleischer Tamás, Szlávik János, Baranyi Rita, Branner Ferenc, Füle Miklós, Kósi Kálmán, Nagypál Noémi, Pálvölgyi Tamás, Princz-Jakovits Tibor, Szlávik Péter (2005) A magyar közlekedéspolitika stratégiai környezeti vizsgálata. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 55:(2) pp. 47-54. Független idéző: 6 
http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf05/fleischer-et-al_kozpol-skv_kotsze05-2.pdf
 
Fleischer Tamás (2004) Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 54:(7) pp. 242-252. Független idéző: 26 http://dspace.omikk.bme.hu:8080/cikkadat/bitstream/123456789/386/1/KTSZ20047bol1.pdf
 
Fleischer Tamás (2003) Az infrastruktúra-hálózatok és a gazdaság versenyképessége. Budapest: Pénzügyminisztérium Stratégiai Elemző Önálló Osztály, 2003. 50 p. (PM Kutatási Füzetek 2. (sorozatszerk.) Lelkes Orsolya; Scharle Ágota) Független idéző: 20 http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=714